2011 m. balandžio 22 d., penktadienis

Planetinė kilmė (IV dalis)

Arkturius

Tie, kurių planetinė kilmė yra Arkturius, yra stiprios asmenybės, gilios vidinės stiprybės ir „žinojimo“ viduje. Išorėje jie gali pasirodyti stiprūs, sugebantys ir galingi. Nuo pat vaikystės juose yra svarbaus gyvenimo tikslo jausmas, nors dažnai nėra supratimo, kas tai yra. Jie ieško šio tikslo, kuris dažnai veda į dvasinius tyrinėjimus. Jei tikslas nerandamas, viduje dažnai vyrauja nepasitenkinimo jausmas ir nelaimingumas, nesuprantant kas tai sukelia.

Arkturiečiai yra labai kūrybingi. Daug Arkturiečių yra rašytojai, artistai, dizaineriai arba tiesiog naudojantys savo sugebėjimus kitoje srityje. Arkturiečiai yra geri kalbėtojai, turi gerą laiko jausmą ir humorą, „vakarėlių gyvenimą“. Jiems patinka kitus juokinti. Jie yra mylintys ir mėgsta keliauti. Jie gali greitai pradėti nuobodžiauti ir tam, kad to išvengti, ieško naujų išgyvenimų. Jei jie pradeda „nuobodžiauti“, gali pradėti kurti dramas- tam, kad išjudinti reikalus arba sukurti jaudulį. Tai gali pasirodyti kaip tendencija „iš musės padaryti dramblį“, situacijų iššaukimas, situacijos dramatizavimas tam, kad gauti dėmesį.

Kartais gali atrodyti, kad prieiti prie Arkturiečio sunku, arba kad jie laikosi atstumo. Jie neturi daug artimų, intymių asmeninių draugų, tačiau turi daug „laisvalaikio“ draugų. Jei Arkturietis priima jus kaip artimą asmeninį draugą ir dalinasi su jumis savo vidiniais lygmenimis, žinokite, kad jūs buvote rūpestingai apžiūrėtas prieš „priėmimą“. Arkturiečiai traukia žmones: visiškai svetimi žmonės būna pritraukiami Arkturiečio energijos ir magnetizmo. Jie duoda gerus patarimus, o jų aura kitiems sukuria vaizdą, kad jie yra stiprūs ir išbaigti. Kiti gali nustebti supratę, kad Arkturiečiai turi problemų ir jausmų kaip ir visi kiti. Dažnai platus pažystamų ratas priklauso nuo Arkturiečių draugų patarimų ir nukreipimo. Nors ir linkę išklausyti ir duoti patarimą, Arkturiečiai gali būti nekantrūs su tais, kurie nenori įdėti toliau reikalingų pastangų arbla iš tiesų „nesistengia“ užbaigti tai, ką pradėjo. Su „verkšlentojais“ jie yra nekantrūs. Tie, kurie siekia patarimo, bet nenori šio patarimo panaudoti, gali greitai prarasti savo Arkturietį mentorių, kai jis tai supras.

Arkturiečiai turi daug energijos tiek fizinės, tiek psichinės. Jie gali šokinėti nuo vienos vietos prie kitos ir nuo vienos temos prie kitos. Paprastai jie nemėgsta ramiai sėdėti ir tylėti, jiems reikia jausmo, kad jie kažko siekia. Jie linkę būti entuziastingi ir optimistai. Kai jų energija sufokusuota ir panaudota gerai, nėra daug dalykų, kurių jie nepasiektų. Kai jie išsiblaškę ir nesusifokusavę, jie pradeda daug projektų, tačiau nedaug jų užbaigia.

Meilės santykiuose Arkturiečiams reikia asmeninės laisvės. Jie jaučiasi  pakliuvę į spąstus santykiuose, kuriuose yra apribojimai. Jiems reikia vienatvės, laiko su draugais ir galėti tai daryti be kaltės jausmo ir aiškinimo. Jiems reikia būti suprastiems, kad laisvė reikalinga visiems susijusiems- elgesys, kurio reikia jiems, turėtų būti išplėstas ir į kitus. Arkturiečiams nejauku reikšti jų giliausias emocijas, ir jie linkę į situacijas, kurios judina gilias emocijas, reaguoti kuriant diversijas. Emocijos, kuriose jie jaučiasi komfortabiliai, tai pykčio ir humoro išreiškimas. Jie gali kurti ginčus, pradėti pasakoti istorijas (Arkturiečiai yra geri pasakojimų pasakotojai!), bandyti kurti juoką arba turėti staigų poreikį „kažką daryti“ tam, kad išvengti atviro pokalbio apie jų emocijas.Apolonija
Aploniečiai mėgsta mokytis ir priedus prie daugelio savo talentų. Dažnai jie suinteresuoti lankyti daug įvairių paskaitų ir vystyti savo sugebėjimus. Apoloniečiuose yra giliai klausianti prigimtis, kuri skatina juos ieškoti atsakymo ir pasitenkinimo. Tai gali pasireikšti gyvenime daugelių karjerų arba susidomėjimo sričių, nes jie siekia kažką pridėti prie savo daugelio sugebėjimų repertuaro. Kartais jie gali jaustis kaip „kempinės“, sugeriančios daug skirtingų žinių dalelių. Kitiems jie gali atrodyti kaip „profesionalūs studentai“ arba duoti nesugebėjimo apsispręsti ką jie nori daryti vaizdą. Tai yra ne taip. Paprasčiausiai Apoloniečiai neleidžia sau apsiriboti vienu vaidmeniu ar apibūdinimu kas jie yra ir ką jie daro. Bet koks bandymas juos apriboti arba uždėti etiketę sutinkamas stipriu ir greitu atrėmimu. Tai vienas iš pavyzdžių, kada paprastai ramūs Apoloniečiai gali parodyti dramatišką reakciją. Gali būti situacijų, kuriose Apolonietis gali jausti, jog kiti bando apriboti, drausminti ar dėti etiketes... Nepaisant tiesos, jei situacija sukuria šį jausmą, sulauksite stiprios reakcijos.
Juose yra didelis troškimas būti sau efektyviu ir vengti situacijų, kuriose reikėtų pasikliauti kitais tiek emociškai, tiek finansiškai. Jiems kartais reikia sau priminti, kad reikia ir džiaugtis gyvenimu ir leisti sau papramogauti, nes jie linkę būti rimtais. Tai galima pastebėti net kuomet jie susifokusavę ties mokymosi ar siekimo keliu. Reikia pastebėti, kad net retas Apolonietis, kuris pasirenka malonumo ir žaismingumo siekimo kelią vietoj rimto mokymosi, fokusuosis į šį kelią taip pat pilnai ir giliai.
Daugelis Apoloniečių dirba kaip Žemės gyduoliai ir jaučia gilų ryšį su Žeme ir jos poreikiais. Jie gana anksti atpažįsta energetinius laukus, auras, dvasinius draugus arba angelus, kas juos lydi į dėmesio atkreipimą į dvasinį mokymąsi, kaip atsakymų ir paaiškinimų suradimo būdą. Šie sugebėjimai su energija tam tikru jų gyvenimo momentu gali juos patraukti prie arba tai planetos, arba gyvūnų, arba žmonių gydymo darbo. Juos dažnai traukia vaikai ir jie trokšta jiems padėti, bei tiems, kurie yra bejėgiai ar reikia pagalbos. Tai gali padaryti kaip tėvai, mokytojai, patarėjai arba paprasčiausiai suinteresuotas draugas.
Juose yra stiprus empatijos kitiems sugebėjimas ir šio sugebėjimo naudojimas padedant kitiems išgyti ir išleisti emocinį skausmą bei baimes. Jiems labai patinka grožis ir gamta. Gydydami save ir ieškodami vidinės ramybės Apoloniečiai dažnai pasikliauna gamtos grožiu ir ramybe. Juose stiprus vidinis intuityvus jausmas ir dvasinis ryšys. Tie, kurie iš Apolonijos, gali save dažnai laikyti „egzotiškais“ ir jaustis patenkinti būdami „skirtingais“.
  
Andromeda
Tie, kurie yra iš Andromedos, siekia laisvės. Juose yra gilus vidinis troškimas ir veržlumas, kuris lydi juos ieškoti laisvės jausmo. Savo paieškose jie gali dažnai keisti darbus, namus, santykius. Tam tikru metu jie supras, kad laisvė, kurios jie siekia, ir dažni buvimo spąstuose jausmai nėra situacijos išdava. Tikroji laisvė, kurios jie siekia, ateina tik iš vidaus. Tai randama tik vystant meilę sau ir vidinį dvasinį aš. Suaugęs Adromedietis suprato tai ir dirba su šiomis žiniomis kurdamas realybę, kuri leidžia šiam poreikiui būti gerbiamam kol tęsiamas augimas kitose sferose.
Andromediečiai turi dirbti su pasitikėjimo savimi ir meilės sau problemomis. Šios sritys gali būti aiškios jų poreikyje vystytis, arba gali būti užmaskuotos. Kai pasitikėjimas savimi ir meilė sau yra išvystyti, vidinė laisvė ir dvasinis ryšys bus rastas viduje... kur visada ir buvo, jei pasitikėjimas ir tikėjimas savimi yra ir leidžia tai pamatyti. Kai tai vystosi, ryšys tarp asmens ir Dievo tampa stiprus. Tai leidžia srūti praeities gyvenimų prisiminimams, ir vėl naudojimui prabunda daug senų talentų. Daugelis Andromediečių atranda, kad turi daug ką pasiūlyti kitiems dvasiniame kelyje ir tampa žinomi kaip mokytojai ar gydytojai (gyduoliai).
Andromediečiams patinka keliauti ir klestėti patiriant daug realybės rūšių. Jiems patinka jaudulys, veikla ir įvairovė. Jie dar anksti gali trokšti aplankyti praeitų gyvenimų namus, pasireiškiant troškimu aplankyti tam tikras vietas arba, nesuprantant kodėl, susidomėjimu tam tikromis sritimis arba laiko periodais. Jiems gali patikti greitas vairavimas, skridimas lėktuvu, nes tai stimuliuoja pasąmoningus prisiminimus apie „namus“.  Dėl jų tendencijos savikritikai ir nepriėmimo savęs rimtai, Andromediečiai linkę sukurti sau dramatišką mokymosi scenarijų. Mokindamiesi „pastebėti“ mažesnio augimo galimybes ar pamokas, jie pradeda vengti kurti didesnes dramas.
Andromediečių tendencija būti savikritiškais gali juos pastūmėti laukti kritiškumo iš kitų. Supratę, kaip gerai juos kiti mėgsta, jie gali būti nustebę! Iš išorės, daugelis Andromediečių yra pasitikintys savimi, sugebantys ir draugiški bendraudami gerai išvystytais sugebėjimais bendrauti. Jie labai gerai moka savyje laikyti savo baimes, abejones ir nesaugumo jausmą ir pasauliui rodo skirtingus savo „veidus“. Jie gerai tinka mokytojo, sveikatos centrų darbuotojo arba susijusio su kelionėmis darbui. Kai kurie mokosi apjungti trauką dramai su rašymu arba vaidyba, ir taip save išreiškia.
Andromediečiai turi gydomųjų ir bendravimo sugebėjimų, kurie dažnai jaučiami jau vaikystėje. Jie dažnai yra šeimoje ignoruojami ir neskatinami, o vėliau tai turi susigrąžinti. Andromediečiai yra jautrūs, rūpestingi individai, kurie turi daug užuojautos ir sugebėjimo atsidurti kito žmogaus vietoje ir tikrai empatizuoti. Juose yra stiprus troškimas gydyti fizines, emocines ar dvasines kančias.Paimta iš http://www.lightconnection.org
Vertė Laura Čelo

2011 m. balandžio 20 d., trečiadienis

Planetinė kilmė (III dalis)

Pleados


Tie, kurių planetinė kilmė yra Pleados, yra jautrūs, mylintys ir malonūs. Juose yra tvirtas ir gilus laimės ir ramybės visiems troškimas. Jei kas nors tų, kurie iš Pleadų, paklaustų ko jie nori iš gyvenimo? Didžiausia tikimybė, kad jie pasakys „būti laimingu“. Pleadiečių energija yra švelni ir esančių šalia labai mėgstama.
Jie yra emocionalūs ir mylintys, tačiau, norėdami įtikti kitiems, linkę save slopinti. Jie jautrūs ir greitai reaguoja į kritiką. Pleadiečiai linkę paaukoti savo norus ir poreikius stengdamiesi patenkinti kitus. Tai gali iššaukti vidinį apmaudą. Vietoj to, kad išreikšti šį apmaudą atvirai, Pleadiečiai gali naudoti pasyviai agresyvų elgesį tikėdamiesi, kad jų jausmai bus pastebėti ir į juos bus atsakyta be diskusijų apie tai. Jiems reikia suprasti, kad kiti, kuriuos jie nori patenkinti, labiau norėtų išgirsti apie jų jausmus ir poreikius. Pleadiečiai gali susirgti fiziškai, jei yra situacijoje, kurioje aplink juos yra pyktis, atvira įtampa arba ginčai, nes jie sugeria kitų emocijas nesąmoningai bandydami tarpininkauti sušvelninant situaciją. Tendencija užspausti savo emocijas ir iš kitų sugertos emocijos formuoja energetinius blokus, jei jie po kurio laiko neišleidžiami. Tai gali sąlygoti fizines ligas.
Didžiausia Pleadiečių pasirinktos mokymosi patirties dalis yra leisti kitiems išgyventi pasirinktą patirtį ir neįsitraukti į tai asmeniškai. Jie išmoks žinoti apie savo troškimą padaryti kitus laimingais ir supras, kad asmuo gali būti atsakingas tik už savo laimę ir savęs vystymąsi. Jie turi išmokti leisti kitiems būti atsakingais už save, savo augimą ir mokymosi situacijas. Jie turi išmokti, kad jie negali nuspręsti, kada kiti yra laimingi, arba ko jiems reikia, kad būtų laimingi, vietoj to geriau susitelkti ties savo laimės kūrimu. Kai bus priimtas tikrasis atsakingumas už save ir asmeninę laimę, jie suklestės ir fizinis kūnas į tai atsakys švytėjimu.
Pleadiečiai turi dirbti ties bendravimo įgūdžiais trečioje dimensijoje (trimatėje plotmėje), o taip pat išvystyti pasitikėjimą savimi. Jiems yra labai svarbu atgauti savo asmeninę galią, išmokti laisvai bendrauti ir tapti stipriais viduje. Kartais gali pasirodyti kad Pleadiečiai yra labai rafinuoti ir laikosi atstumo. Tai dėl jų tendencijos kritikuoti savo mintis, net iki nesidalinimo jomis,  ir pasitikėjimo problemomis, kurias turi dauguma Pleadiečių. Jie dažnai jaučiasi, kad jų mintys nėra „vertos“ pasidalijimo ir dėl to turi padirbėti ir šioje srityje.
Esantys iš Pleadų gali išvystyti trečios dimensijos siekių naudojimo būdus tam, kad pabėgti nuo realybės, arba klaidingas pagalbas gerinant bendravimo sugebėjimus ir pasitikėjimą savimi. Tai net gali būti pavojingas žingsnis į narkotikus ar išgėrinėjimą, seksualinių ar romantinių dramų kūrimas, arba tiesiog pabėgimas į kitas realybes per knygas, televiziją ar filmus.
Pleadiečiai išsilaisvina per verkimą. Dėl jų tendencijos užspausti emocijas, tai gali būti tas momentas, kada turi atsirasti išsilaisvinimas. Tai gali sąlygoti verkimą, kuris atsiranda dėl per audringos reakcijos į esamas situacijas. Tai yra daug daugiau nei esamos situacijos išlaisvinimas. Dėl bendravimo problemų, su kuriomis yra dirbama, dauguma Pleadiečių patiria įvairius išlaisvinimo tipus per gerklės čakrą, tokius, kaip verkimas.  O taip pat gali būti dažnos fizinės problemos arba kalbos sutrikimai, tokie kaip užkimimai, kosėjimas, tempimo gerklės čakros srityje. Tai pradingsta, kada atsiranda pasitikėjimas, laisvas emocijų išsakymas ir suprasti poreikiai naudojami kasdieniniame gyvenime. Šie reiškiniai taip pat gali būti naudojami kaip ženklai, kad yra neišsakyta kažkas svarbaus.
Pleadiečiai yra labai stipraus tikėjimo ir pasitikėjimo. Nuo pat vaikystės juose yra stiprus prasmės jausmas, žinojimas, kad yra jungtis su Dievu, prasmė ir planas, net juodžiausią valandą. Juose yra vidinis troškimas siekti dvasinių atsakymų ir rasti jų jungtį su Dievišką Jėga. Kai jie pradeda siekti ir mokytis, prasideda augimas. Kai jie pradeda suprasti Dievo ryšį ir mylėti save kaip tobulas būtybes, kokie visi yra, dauglesi senų jausmų, emocijų ir abejonių savimi išnyks.
Orionas

Tie, kurių planetinė kilmė yra Orionas, turi stiprią asmenybę, idealus ir tikėjimą. Orionai gali būti atpažinti pagal daug klausiamų klausimų! Juose yra stiprus veržlumas suprasti vidines dalykų priežastis ir reikšmes. Jie linkę analizuoti žmones ir įvykius norėdami suprasti. Tai gali kitus juos supančius erzinti, nes gali sukurti jausmą, kad jų jausmai yra atidžiai tiriami. Tai dėl Orionų tendencijos veikti mentaliniame lygmenyje, o ne jausminiame. Taip yra ne dėl to, kad juose trūksta jausmų, bet dėl pirminio Oriono veikimo režimo.
Orionai nori, kad kiti gerbtų jų nuomonę ir gali ginčytis tam, kad įgauti pagarbą ir įtikinti kitus jų nuomonės pagrįstumu. Jie turi išmokti balansuoti veržlumą suprasti su jautrumu kitų poreikiams. Suaugęs Orionas suprato, kad savo požiūrių ir nuomonių aiškinimas, norėjimas, kad jos būtų priimtos kaip pagrįstos ir jas kiti vertintų, yra jų siekis, ir nereikia, kad kiti su tuo sutiktų.
Orionuose yra gilus vidinis troškulys žinioms ir jį gali erzinti tie, kurie nesidalina šiuo troškuliu. Susidomėjimas yra įvairiomis sritimis. Bendraujant su Orionu iš karto matosi ar jam tema labai įdomi ir jis ją pakankamai išmano, ar jie visai tuo nesidomi ir beveik nieko apie tai nežino. Skeptiškai ir sunkiai yra priimami nauji tikėjimai, jei nėra faktų arba patikimumo įrodymų. Taip yra dėl jų mentalinio ir intelektinio susitelkimo ir poreikio, kad dalykai būtų „logiški“ prieš juos priimant.
Orionai linkę būti kritiškais tiek su kitais, tiek su savimi. Tai dėl to, kad Orionai tikisi ir siekia tobulumo. Jie turi įžvalgą detalėms ir pastebi dalykus, kurių nepastebi kiti. Jie linkę iškelti šiuos dalykus kitiems, jei jie jaučia, kad šiems dalykams reikia dėmesio ir pataisymo. Tai gali liūdinti tuos, kurie nepripratę prie Oriono energijos ir gali priimti tai kaip asmeninę kritiką. Būtų gerai suprasti, kad Orionai labai jautrūs pusiausvyrai ir gali jaustis fiziškai nuliūdę ar sergantys situacijose, kuriose nėra pusiausvyros. Tai sukuria jų poreikį pataisyti disbalansą, kada jį pajaučia. Tai gali būti kituose pajaustas emocinis disbalansas, arba išorinis fizinis disbalansas. Orionams reikia grožio ir subalansuotos energijos tėkmės jų apsuptyje, kad jaustųsi visuose lygmenyse geriausiai.
Santykiuose ir susidorojime su emocijomis Orionai reaguoja intelektualiai ir kitus gali savo reakcija nustebinti. Veržlumas suprasti yra daug stipresnis nei emocinė reakcija. Jiems labai svarbu suprasti situacijos priežastis, padėti sau sugebėjime priimti ir suprasti. Emocingose situacijose tipiška Oriono reakcija yra klausti, nors tylesni Orionai tai gali daryti viduje. Tai nereiškia, kad jiems nerūpi ar jie nejaučia, paprasčiausiai jie siekia supratimo. Orionai emocingose situacijose dažnai jaučiasi nejaukiai, nebent tuos, kurie į tai įtraukti, jie žino pakankamai gerai, kad laisvai galėtų klausti. Gerbiant šį poreikį galima vystyti su Orionu santykius. Jei jų poreikis klausti ar suprasti emocijas draudžiamas, jie ras būdus emocijas užspausti, arba tyrinėti jas tik vidiniame lygmeny.
Tiems, kurie iš Oriono, reikia asmeniškumo ir laiko pabūti vienam, kad pasikrauti, mokintis ir vystyti savyje sroves. Geriausiai jie mokosi vieni arba mažose grupėse, jaučiasi nejaukiai didelėse klasėse. Juose yra didelis energijos lygis, kuris sujungus su klausiančiąja prigimtimi, padaro Orionus netolerantiškus klasės mokymams, jei jie jaučia, kad mokymas nėra atliekamas pakankamai gerai, arba nėra prasmingas. Daugelis Orionų tampa nuostabiais mokytojais dėl jų sugebėjimo matyti daug detalių ir informacijos pristatymo „kampų“ tam, kad mokiniams mokymas būtų kuo įdomesnis. Orionams patinka kitus prajuokinti. Juose yra stiprus humoro jausmas ir troškimas erzinti ir žaisti. Kiti gali pastebėti, kad pokytis tarp žaismingumo ir kritikos gali atsirasti greitai.
Juose yra stiprus ryšys su dvasia ir fiziniai sugebėjimai. Orionams augant jų dvasiniame kelyje, didžiausias iššūkis, kurį jie sutinka, yra aukštesnio lygmens pasitikėjime ir tikėjime vystymas. Taip yra dėl daugelio dvasingumo aspektų, kuriuos reikia priimti paprasčiausiai tikint. Orionuose poreikis klausti, ieškoti  įrodymų, atsakymų ir logiško supratimo prieš priimant tiesas, yra giliai įsišaknijęs. Tai Orionuose gali sukurti sunkumus ir vidines kliūtis, nes jie apjungia techninį protą su dvasine asmenybe. Tačiau ta pati savybė paverčia Orionus svarbiais informacijos ir žinių, kuriomis galima pasidalinti su kitais, kaupėjais.Maldekas

Tie, kurių planetinė kilmė yra Maldekas, yra stiprios ir pastovios asmenybės. Jie yra ryžtingi ir susikoncentravę tose tiesose, kurias pasirinko. Kitiems gali būti sunku įtikinti Maldeką, kad naujos tiesos yra pagrįstos, nes visuomet atsiranda klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, kad jie jaustųsi komfortiškai prieš priimant naujas galimybes. Jie dažnai turi gilias lyderystės savybes, nors jos gali būti išreiškiamos tyliai.
Tie, kurie iš Maldeko, yra labai inteligentiški, techniško proto ir orientuoti į detales. Jie yra plačios sričių įvairovės žinovai. Jie gali pradėti keletą karjerų, arba vieną karjerą su stipriais susidomėjimais už srities, kurią pasirinko karjerai. Jie siekia suprasti, kas yra po žmonių, dalykų ir įvykių išore. Dėl to jie retai priima paprastus paaiškinimus ar lengvus atsakymus. Jie linkę analizuoti įvykius, potyrius, sąveikas su žmonėmis ir tiki, kad visuomet yra kažkas daugiau nei atrodo išoriniame lygmeny. Tie, kurie yra iš Maldeko, yra asmenybės, kurios dažniausiai nemažai žino apie bet kokį dalyką, kuris pasirinktas kaip pokalbio tema.
Jie yra rafinuoti ir tiems, kurie jų gerai nežino, gali pasirodyti tolimi arba kad prie jų sunku prieiti. Jie yra atsargūs ir skeptiški dėl to, kuo jie pasitiki savo giliausiame aš. Jei asmuo yra priimamas kaip draugas arba į intymius santykius, jie yra labai mylintys, pagarbūs ir patikimi kompanionai. Jie nusivilia santykiais jei kiti šių savybių jiems negrąžina. Iš kitų jie tikisi to, ką patys noriai duoda. Kitus dažnai stebina rastos tokios giliai išjaustos tiesos, nuomonės ir emocijos tame, kuris išoriškai atrodo toks tylus ir rafinuotas. Jie emociškai atsiveria tik su tais, kuriais visiškai pasitiki, o kada vyrauja šis pasitikėjimas, jie net labai sugeba ir mėgsta dalintis savimi visuose lygmenyse.
Maldekiečiai mėgsta iššūkius, paslaptis ir nežinomą ar nepaaiškinamą. Jie dažnai žavisi „magija“ ir energijos naudojimu manifestacijai. Jie dažnai gana anksti domisi astronomija, planetomis ir visatos tyrinėjimu. Jie gali mėgti meilės istorijas, tokias, kaip Karalius Artūras ir Apvalusis Stalas, Magas Merlinas ir kitus šios eros pasakojimus. Garbės, dorumo, lojalumo ir tarnystės bendram tikslui troškimas yra labai stiprus. Jie gali ilgėtis istorinių laiku, kuomet šių idealų gynimas buvo įprasta veikla. Šie laiko periodai Žemėje Maldekiečių yra labai mėgstami, o dabartinis Žemės laikmetis gali juos erzinti.
Santykiuose Maldekiečiai yra labai palaikantys ir supratingi partneriai, savo partnerio aprūpinimas lygus savęs atidarymui pilnai savimi dalintis, ir aptariantys visus jų poreikių ir troškimų elementus. Kai abipusis supratimas pasiektas, atsiranda noras padaryti bet ką, kad padėti tiems, kuriuos myli, pasiekti visus siekius ir svajones. Reikia suprasti, kad dėl Maldekiečių klausiančios prigimties, tam pasiekti gali prireikti daug diskusijų. Maldekiečiai yra labai lojalūs ir truputį problematiški su įsipareigojimais ar tai santykiuose, ar draugystėje, karjeroje ar idealuose. To pačio jie tikisi iš kitų ir labai greitai nusivilia, jei tai nenutinka. Tai būtų vienas retų atvejų, kada galima pamatyti Maldeko charakterį.
Maldekas buvo planeta, kuri buvo kitoje Marso pusėje. Jos daugiau nebėra ir dabartiniai planetos likučiai yra tai, iš ko susiformavęs asteroidų žiedas.
Paimta iš http://www.lightconnection.org
Vertė Laura Čelo

2011 m. balandžio 18 d., pirmadienis

Planetinė kilmė (II dalis)

Vega


            Tų, kurių planetinė kilmė yra Vega yra savimi patenkinti, nepriklausomi, išdidūs ir stiprios valios.  Jų išorinė energija, stiprybės išraiška ir sugebėjimai išreikšti švelniai. Esantys iš Vegos linkę būti gerai išmanantys įvairias sritis, jie gali būti informacijos smulkmenų apie sau įdomią sritį „rinkėjai“. Jie turi įvairių talentų ir sugebėjimų, yra kūrybingi ir dažnai moka apjungti kūrybinę ir intelektualinę išraišką. Jie gali būti artistai, dizaineriai, atradėjai, architektai arba šiais laikais gali dirbti darbą daugiau susijusį su kūryba per naujas besiplečiančias technologijas. Jų darbo metodai su technologijomis skirsis nuo daugelio, nes grįsti daugiau „jausmu“, nei intelektualiu supratimu. Jie gerai susidoroja su projektų pradžia, tačiau sunkiai sekasi su užbaigimu. Vegiečiams gali būti duota pamokų tam, kad padėti savęs disciplinavimo ir valios stiprybės mokymesi, arba jie gali save apsupti kitais, kurie palaikys ir padės užbaigti jų projektus ar idėjas.
Esantys iš Vegos yra keliautojai siekiantys įvairovės, iššūkių ir klausimų, esančių viduje, supratimo. Jie greitai ima nuobodžiauti. Jie linkę analizuoti, klausti, abejoti viskuo, ko jie nesupranta, kas nereiškia jų tikėjimo sistemos arba paprasčiausia „jaučiasi“, kad kažkas ne taip. Nors jie ganėtinai noriai mokosi, keičiasi ir auga, Vegiečiams reikia supratimo tam, kad atsirasti vidiniame lygmenyje ir leisti sau atsiverti vidumi pokyčiams. Šis supratimas nebus praktinės ir loginės prigimties. Tai bus vidinis suvokimas, daugiau „jausmas“, kuris veda link „žinojimo“, o ne techninis supratimas.
Dauguma iš Vegos turi stiprų atsakomybės, globos ir rūpesčio jausmą. Jie gali rasti save išpildydami darbą su vaikais, tais, kurie serga ar kuriems reikia rūpesčio ir palaikymo. Tačiau kai kada jie gali būti per daug atsakingi už kitus ir gali reikėti patiems sau priminti mokymo būti atsakingu svarbą, taip pat kaip ir būti atsakingu. Jiems gali reikėti dirbti su stipresniu saviintegracijos su kitais jausmu, nes, dėl savo polinkio rūpintis, jie gali į kitus žiūrėti kaip į išnaudotojus. Jie gali atrasti, kad kitus traukia jų globėjiška energija ir galimybė prie jų prisiartinti atėjus bėdai ar norint pasidalinti savo rūpesčiais. Reikėtų pabrėžti, kad kai kurie iš Vegos nori pasidalinti savo asmeniniais dalykais su kitais tik tada, kai atsiranda pasitikėjimas.
Vegiečiai turi gydomųjų savybių ir jaučia trauką prie akmenų ir kristalų. Daugelis iš Vegos dirba rūpinimosi kitais srityse, tokiose, kaip fizinės ar protinės sveikatos centruose, mokytojais srityse, kuriose leidžiama laisvė kūrybinei išraiškai. Jiems labai reikia laiko tik sau, privatumo ir laisvės nuo suvaržymų. Jiems yra svarbu pamatyti dėkingumą už tai, ką jie daro. Asmeniniuose santykiuose Vegiečiams kai kada reikia daugiau dėmesio, jie gali jaustis kažkiek apleisti dėl daugybės savo interesų ir susifokusavimo sričių. Jie gali taip įsitraukti į rūpestį kitiems, kad asmeniniuose santykiuose gali apleisti savo asmeninius poreikius.Sirius

Tie, kurių planetinė kilmė yra Sirius, yra labai susitelkę, labai ryžtingi ir apgalvoja bet kurį jiems duodamą kelią. Esančių iš Siriaus nuomonę pakeisti labai sunku, tačiau jei jie bus įtikinti, kad naujasis „kelias“ yra tinkamesnis, jie tuoj pat susitelks ties nauju ir greitai paleis seną. Siriečiai yra stipraus tikėjimo, idealų ir saviintegracijos.
Esantys iš Siriaus yra lojalūs, patikimi draugai, tačiau to paties tikisi ir iš kitų. Jie tampa įskaudinti ir nusivylę, jei šios viltys nepateisinamos. Siriečiai nesidalina savo vidine asmenybe lengvai ir gali turėti sunkumų emocijų dalijimesi, jausmų ir poreikių išreiškime. Būti pilnai priimamu ir patikimu kaip artimu Siriečio draugu, reiškia, kad jūs buvote kruopščiai patikrinti. Siriečiai gali turėti sunkumų santykiuose ir draugystėje, kada jie tikisi, kad su jais elgsis tam tikru būdu, bet su kitais su tuo susijusiais savo lūkesčiais nesidalina. Labai svarbu dirbti ties savo lūkesčių, idealų, bendravimo poreikių ir troškimų dalijimusi tam, kad išvengti įskaudinimo ir nusivylimų. Taip dažniausiai įvyksta kaip bendravimo, abipusio supratimo ar aiškumo draugystėje trūkumo.
Tie, kurie iš Sirijaus, yra orientuoti į ateitį ir nemėgsta koncentruotis ties praeitimi. Jei kiti verčia koncentruotis ties praeitimi, jie gali tapti gynybiškai nusiteikę. Taip yra dėl fakto, kad praeities skausmas ir emocijos, laikomi viduje, yra neigiami ir užspaudžiami, o ne išgyventi atsiradimo metu. Dėl to gali būti didelė apimtis senų emocijų, su kuriomis reikia susidurti ir paleisti. Siriečiai nemėgsta konfrontacijos ar atviro pykčio demonstravimo, bet jei jie įtraukiami į ginčą, nuožmiai gins save ir savo įsitikinimus. Tai ypatingai teisinga jei tame figūruoja jų ar jų mylimųjų garbė. Viena iš pamokų, kurias Siriečiai pasirinko išmokti šiame gyvenime, yra seno pykčio paleidimo svarba, atleidimas sau ir kitiems bei judėjimas į priekį.
Siriečiai turi labai unikalų ir stiprų humoro jausmą, kuris dažnai matomas tik tuomet, kai jie apsupti žmonėmis, kuriais pasitiki ir su kuriais jaučiasi laisvai. Kai kurie Siriečius gali laikyti svajotojais. Tai dėl jų aktyvaus ir gyvybingo vidinio gyvenimo. Tai gali sąlygoti užmaršumą ir tendenciją nepastebėti smulkių šalia esančių tridimensinių dalykų. Kartais jie gali pasirodyti nesusidomėję, neatidūs, tačiau iš tiesų jie paprasčiausiai yra kitur. Jie gali nesuprasti, kad kiti nežino jų vidinio aktyvumo. Nors išorėje jie atrodo labai ramūs, tylūs ir rafinuoti, viduje yra labai aktyvūs. Vaikai Siriečiai gali dažnai būti laikomi kaip turintys mokymosi sutrikimų arba turintys dėmesio išlaikymo problemų. Taip yra dėl vidinio pasaulio traukos, kuris dažnai yra įdomesnis nei tai, ko moko Žemės mokyklos. Jie stengiasi mokintis kada yra taikomi vizualiniai mokymo metodai ir duodama pakankamai laiko mokytis laisvai judant ir tyrinėjant. Šie vaikai daugiausiai naudos gauna alternatyviose mokyklose, jie yra labai inteligentiški, tačiau pakankamai stiprūs jausme, kad jei kažkas jiems neįdomu, jų neturėtų būti reikalaujama to mokintis.
Tie, kurie yra iš Siriaus, turi labai stiprų ryšį su Žeme ir gamtos energijomis. Daug Siriečių gyveno daugelį gyvenimų kaip Amerikos Indėnai ir išlaiko artimus ryšius bei prisiminimus apie šiuos gyvenimus. Jie yra labai vizualūs ir jų sugebėjime matyti dalykus, kurių kiti nemato, ir jų mokymosi būde.Pvila

Tie, kurių planetinė kilmė yra Pvila, turi stiprią asmenybę, stiprius sugebėjimus ir daug išdidumo. Jie turi stiprų humoro jausmą ir troškimą būti dėmesio centre. Tai dažniausiai „klasės klounai“ arba „gyvenimas- tai vakarėliai“ tipai. Gali būti tendencija su humoru ir erzinimu nueiti ir per toli, kartais kitų sąskaita. Tai nedaroma su intencija įskaudinti, paprasčiausiai jie turi tendenciją būti „nunešamais“ impulso momento. Bendraujant su kitais jiems reikia išmokti švelnumo ir užuojautos.
Pviliečiai savo auroje neša galią, kuri kitiems gali sukelti įspūdį, kad jie yra  nelankstūs ir neprieinami. Tai gali kelti nerimą tiems, kurie jaučiasi nesaugūs ar savimi nepasitiki. Kartais kitiems gali kilti problemų su Pviliečių supratimu ir pakentimu, nes jie gali pasirodyti arogantiškais ir valdingais. Jiems gali reikėti padirbėti su elgsenos pakeitimu ir priėjimo prie kitų ir sąveikos su kitais sušvelninimu.
Kitiems būtų labai gerai žvilgtelėti už valdingo eksterjero, tai leistų pamatyti viduje esantį gerumą. Taip padarius atrasite, kad Pviliečiai yra visuomet labai rūpestingi ir daug ką padarys, kad padėtų tiems, kuriuos laiko tikrais draugais, nusipelniusiais jų pagalbos. Kartais draugams jie daro per daug, ir jiems reikia atsitraukti ir leisti kitiems gauti savo gyvenimišką patirtį. Tie, kurie artimi Pviliečiams, laiko juos labai lojaliais, atsidavusiais draugais, kurie lengvai toleruoja jų trūkumus ir ydas. Tačiau jie gali greitai teisti arba klijuoti etiketes toms pačioms ydoms ir trūkumams kituose žmonėse, kurie dar nelaikomi draugais.
Pviliečiams būtų naudinga išmokti atsitraukti ir atsiskirti nuo „savęs“, nes jie linkę taip įsigilinti į savo asmeninį gyvenimą, kad gali kitus iš jo išmesti. Asmeniniuose santykiuose tai gali tapti problema, nes, kada taip atsitinka, kiti gali jaustis apleisti. Viena iš daugelio pamokų, kurias esantys iš Pvilos pasirinko šiam gyvenimui, yra išmokti kontroliuoti ego ir subalansuoti rūpestį kitais su rūpesčiu dėl asmeninių poreikių.
Yra didžiulis veržimasis rinkti informaciją, detales, žinias ir troškimas viską ištirti ir suprasti. Pviliečiai turi „fotografinę“ atmintį. Taip pat jie turi sugebėjimą tai, kas išmokta, išlaikyti atmintyje ateičiai, su grafinėmis detalėmis. Pviliečiai yra geri lekcijų skaitytojai, autoriai, arba gali dirbti su techninėmis ar mokslinėmis žiniomis. Taip pat jie ne tik mėgsta rinkti žinias, tačiau taip pat jomis dalintis su kitais.
Jie siekia daug galimų karjerų ir gali siekti kelių karjerų aktyviai vienu metu, nes nemėgsta savęs riboti. Dažniausiai jie nusimano keliuose skirtinguose dalykuose ir daug klausinėja ieškodami papildomos informacijos ir detalių. Jie gali jausti susierzinimą ir netoleranciją tiems, kurie nesiekia žinių su tokiu uolumu. Pviliečiams yra gerai padirbėti su tolerancija ir supratimu tų, kurie nesidalina žinių troškimu.
Pviliečiai yra labai ryžtingi ir susikoncentravę ties bet kuriuo jų pasirinktu keliu, bet kuriuo laiku. Kelias gali dažnai keistis, nes jie lengvai juda nuo vieno kelio prie kito. Kitiems tai gali pasirodyti lyg jie sunkiai darytų sprendimus arba negali išlaikyti susikoncentravimo. Tai ne tiesa, jie paprasčiausiai turi savybę išlaikyti susitelkimą ties keliais dalykais vienu metu keičiant prioriteto lygmenį. Susidomėjimo sritys ateina ir išeina, nes žinių troškimas juos veda visuomet pirmyn.
Santykiuose esantiems iš Pvilos reikia pagarbos ir laisvės. Jiems reikėtų siekti tų, kurių asmeninė galia ir saugumo jausmas yra stiprūs, kad neišsigąstų. Pviliečiams reikia laiko vienatvei, kad iš naujo susijungtų ir rastų savyje ramybę. Jiems labai reikia privatumo ir ramaus laiko. Jie labai gerai balansuoja su kitais, kurie taip pat mėgsta laisvę ir privatumą. Nors dažnai atsiranda trauka link tų, kurių energija yra švelnesnė, bet labai svarbu, kad jie būtų tarp vienodo lygio inteligencijos žmonių, nes tai sukuria iššūkius ir jaudulį, kuris taip patinka Pviliečiams. Tai leidžia energijos balansavimą, tačiau išlaiko intelektualinę stimuliaciją, kuri taip pat Pviliečiams yra svarbi.Paimta iš http://www.lightconnection.org
Vertė Laura Čelo

Planetinė kilmė (I dalis)

Sielos įspaudas
pagal Jo Amidon

Iš visos kanalinės informacijos, kurią aš gavau, labiausiai padedanti save suprasti buvo apie planetinę kilmę. Nors mes gyvename Žemėje, daugelis kilome iš kitų planetų, kitose Visatos dalyse. Todėl daugelis mūsų jaučiasi „ne savo vietoje“ arba lyg priklausytų kažkur kitur. Todėl daugelis naktį žvelgiame į žvaigždes ir ilgimės „grįžimo namo“ nežinodami, kur mūsų namai yra. Daugelis turi problemų su priėmimu, arba tikėjimu standartiniais Žemės mokymais, žinojimu, kad gyvenime yra daugiau, bet nežinojimu kas.
Yra dvylika pradinių planetų grupių, arba žvaigždžių sistemų, kurios buvo sukurtos dvasių „įsiliejimui“ fizinėms patirtims. Kiekviena šių dvylikos planetų grupių buvo sukurtos grupės dvasių ( grupės sielų) arba Dievų Kūrėjų, vadovaujamų Dieviškos Jėgos, arba Pirminio Kūrėjo. Todėl šios dvasios kūrėjos buvo panašios energijos ir panašių vibracijų. Nors jūs turėjote gyvenimus daugelyje planetų, ir daugelyje realybių, pirmoji planeta, kurioje jūs buvote paliko jūsų sieloje ilgalaikį įspaudą.
Galite daug ką apie save sužinoti nustatydami jūsų dvasinės esmės planetinę kilmę. Šių įvairų planetinių kilmių dvasių manifestuojamų Žemėje savybių supratimas gali būto labai naudingas savęs ir kitų supratimui. Santykiai gali būti geriau suprantami, kada suprantate įvairias energijas ir asmenybių tipus, kurie manifestuojami Žemės realybės plane. Suprasdami savo atnešamas į šią realybę energijas jūs galite suprasti save ir kitus, reakcijas ir emocinius atsakus, panaudoti tai kaip priemonę dirbant kartu, pagerinti bendravimą ir bendravimo manieras vietoj bandymo pakeisti ir kontroliuoti save bei kitus.
Planetinė kilmė neturi nieko bendro su astrologija, gimimo data ar vieta, metais, lytimi ar kažkuo kitu. Visa tai grįsta tik jūsų dvasios inkarnacijos istorija. Kai kitos Žemės priemonės, tokios kaip astrologija, numerologija kiekvieną gyvenimą keičiasi, jūsų planetinė kilmė lieka ta pati kiekviename jūsų gyvenime. Kai kurie gyveno daugybę gyvenimų kitose planetose po savo kilmės planetos, o dėl to jie gali turėti taip vadinamą antrinę planetinę kilmę. Tai nekeičia pirminės planetinės kilmės, bet prideda dvasinei būtybei kitokių aspektų.
2005 Papildymas
    
Kaip naudotis informacija: 
Aš dariau planetinės kilmės skaitinius nuo 1993. Einant metams aš „perskaičiau“ tūkstančius žmonių asmeniškai, per telefoną ar nuotrauką. Vienas pirmųjų „patarimų“, kurį duočiau visiems, būtų perskaityti  visus puslapius- galbūt jums iškils kokie nors prisiminimai apie kažkurią planetinę grupę. Dažniausiai tai būna paskutinė vieta iki įsikūnijimo Žemėje. Tai nebūtinai bus jūsų planetinė kilmė. Kur jūs pradėjot savo kelią. Kai kurie mūsų savo dvasinėje istorijoje keliavome, aplankėme daug planetų. Tai viena priežasčių, kodėl šia asmeninio pobūdžio informacija dalinamasi Internetiniame puslapyje. Tai palengvina savęs identifikavimą. O, jeigu perskaitę visus aprašymus, vis dėlto nerastumėt  arba nebūtumėt dėl pasirinkimo tikras, tuomet padėti gali tas, kuris jus gerai pažysta J.  Stebėti save ir kitus per tuos metus buvo labai nuostabu ir teikė didelį pasitenkinimą, mokintis naudotis informacija padedant augime ir ieškojime. Kai skaitysite planetinės kilmės puslapius ir aprašymus, pasikliaukite širdimi ir dvasia. Ne protu ir ego. Atsakymas bus tikras ir aiškus. Nors daug metų aš siūliau šiuos skaitinius nemokamai, daugiau negaliu suspėti su paslaugų apimtimis, taigi dabar aš imu $10 mokestį. Aš taip pat atsakau į elektroninius laiškus (adresas originaliame puslapyje), bet tai gali užimti kelias savaites. Būkite kantrūs. Jei neatsakysiu ilgiau nei 14 dienų, prašau, dar kartelį persiųsti jūsų laišką, nes greičiausiai jis įstrigo SPAM filtre, arba dėl kažkurios kitos priežasties aš jo negavau.
Turėkite omeny, kad planetinė kilmė yra jūsų dvasinio lygmens pradžia, jūsų giliausia asmenybė, nuo tada, kai jūsų dvasia pradėjo vystytis. Dažniausia problema skaitant pačiam, stipraus ryšio turėjimas ir tam tikros planetų grupės, tokių kaip, pvz., Pleadiečių, Arkturiečių ir Siriečių, darbo žinojimas. Tie, kurie dirbo su šiomis grupėmis ne taip seniai „nežemiškame gyvenime“ ir išvystė su šiomis grupėmis artimus ryšius, o dažnai ir dabar dirba su jomis. Tai daugiau „kuo tu tampi“, nei „kas tu esi/ iš kur tu kilęs.“ Tai, kas jūs esate dabar yra to, iš kur jūs kilę, kokią praeitį ir dabartį jūs atsinešate ir kur nuo dabar norite eiti mišinys. Planetinė kilmė yra to, kas mes esame, pagrindas, kaip mes atėjome iki to ir kur dabar esame, kaip mes susitvarkome su įvairiais dalykais. Tai yra kaip priemonė mokytis, augti ir judėti į ten, kas yra toliau ir geriausia jums asmeniniame lygmenyje. Tai nėra kažkas prie ko reikia prisirišti taip stipriai, kad negalėtumėte judėti į priekį ir augti. Naudokite tai kaip dar vieną žingsnį į savęs supratimą, kad galėtumėte sudėlioti savo dalis į vieną visumą, taptumėte viskuo, kuo galite būti, savo aukštumoms ir gerovei.
Meilės ir palaimos,
Jo Amidon

Paimta iš http://www.lightconnection.org
Vertė Laura Čelo

2011 m. balandžio 12 d., antradienis

Trumpa kūrimo istorija

(Ištrauka iš knygos „Iš Kur Mes Esame Iš Tiesų?“,  Pirmoji dalis)
Universalaus Proto Mokytojai
Per Jo Amidon

Dieviška Jėga turi daug vardų. Ši jėga yra žinoma visų visose planetose vienu ar kitu vardu. Vardas, kuriuo kreipiamės į Dieviškąją Jėgą, neturi reikšmės. Šioje žinioje mes kreipsimės į ją Dieviškoji Jėga arba Pirminis Kūrėjas. Dieviškoji Jėga neturi lyties, ji yra viena. Visos fizinės būtybės yra Dieviškosios Jėgos dalys.  Yra tik įvairūs suvokimo apie šį ryšį lygiai.
Pradžioje buvo tik Pirminis Kūrėjas. Pirminis Kūrėjas buvo visa žinantis, visuomet augantis, besiplečiantis, visuomet besikeičiantis, klausiantis, mąstantis ir esantis. Kažkuriuo metu, Pirminis Kūrėjas pradėjo dangiškai vystyti vieną mintį. Pirminis Kūrėjas visuomet egzistavo. Nebuvo atmenama nei jo egzistencijos pradžios, nei pabaigos. Klausimas paveikia augimą ir keitimąsi, o Pirminis Kūrėjas pradėjo klausti apie savo egzistenciją ir pradžią. Tai nuvedė iki sprendimo plėstis toliau ir padidinti augimo ir mokymosi potencialą. Kad tai padaryti geriausiai, Pirminis Kūrėjas nusprendė padalinti save į daugybę dalių. Kiekviena dalis buvo sujungta su Pirminiu Kūrėju. Kiekviena dalis turėjo turėti visišką bendravimą su Pirminiu Kūrėju. Tuo pačiu metu, kiekviena nauja dalis turėjo pilną laisvę augti ir tyrinėti bet kokį kelią, kuris jai patinka. Tai leistų Priminiam Kūrėjui augti ir mokytis daug greičiau, nes kiekviena dalis būtų atskira, bet tuo pačiu viena.
Kiekvienos dalies gauta patirtis ir žinios su laiku turėjo grįžti į Pirminį Kūrėją, po to, kai ši dalis užbaigs viską, ko ji troško išmokti ir patirti. Ši dalis vadinama Viršsiela. Kadangi kiekviena jų buvo dalis Dieviškos Jėgos, jos turėjo sugebėjimą ir galią kurti tol, kol išliks ryšys su Dieviškąja Jėga.
Pirminis Kūrėjas pradėjo savo dalių atskyrimą mylėdamas ir džiaugdamasis. Tame buvo daug didelių lūkesčių, jaudulio laukiant įvairių žinių ir patirties, kurios jo laukė! Naujos dalys buvo formuojamos iš įvairių Pirminio Kūrėjo sričių, nes Pirminiame Kūrėjuje buvo daug veiklos, klausimo rūšių ir energijos tipų. Pirmosios sukurtos grupinės energijos, arba plačios energijos porcijos, vadinamos viršsielomis. Buvo daug viršsielų. Kiekviena iš jų pasidalino į daugelį individualių dvasių, arba individualių sielų, kurios buvo lyg energijoje, susidomėjime ir buvime. Dalys, arba individualios dvasios, kurios sukurtos iš artimiausios viena kitai energijos buvo, žinoma, labiausiai viena į kitą panašios, net viršsielose. Viršsielų grupės linko susidėti iš individualių dvasių, kurios buvo panašios tame, ko norėjo išmokti ir kaip jos norėjo link šių žinių eiti. Pirmiausia viršsielos tiesiog buvo.
Jos suprato, kad sugebėjo nepriklausomai galvoti, bendrauti su Pirminiu Kūrėju, viena su kita viršsielose ir su kitomis viršsielomis. Jos pradėjo suprasti, kad galėjo judėti ir keistis. Jos suprato, kad gali kurti mintines formas ir eksperimentuoti su jomis, o tai buvo vienas ir mokymosi metodų.
Pirminis Kūrėjas nusprendė sukurti fizinį gyvybę, fizines formas, duoti naujus savo Dieviškos Jėgos energijos dalių patirties ir augimo lygmenis. Buvo nuspręsta sukurti dvylika visatų. Jos turėjo būti sukurtos su intencija, kad viršsielos ten eis mokytis, augti ir įgauti daug patirties. Kiekviena Visata turėjo ypatingus išryškinimus, kad sukurtų tam tikrą žinių tipą. Viršsielos galėjo laisvai eiti į tą Visatą, kuri joms atrodė patraukliausia. Jos galėjo mokytis ir patirti viską, ko norėjo. Kiekviena Visata turėjo egzistuoti iki kiekviena Viršsiela ar kiekviena Viršsielos individuali dvasinė dalis išmoko ir patyrė viską, ko norėjo išmokti šioje Visatoje.
Kada visos žinios buvo patirtos ir išbaigtos visose visatose, jos sugrįžtų į Pirminį Kūrėją. Taip Pirminis Kūrėjas turėtų visas žinias, kurios yra toje Visatoje. Pirminis Kūrėjas sukūrė Dvylika Visatų. Tame „laiko“ taške, kuriame dabar jūs egzistuojate, viena Visata jau buvo išbaigta ir grįžo pas Kūrėją. Ją galima laikyti pirmąja Visata, nes ji buvo sukurta pirmoji ir užbaigta pirmoji. Visata į kurią mes susitelksime dabar, yra ta, kurioje jūs gyvenate, ir kuri bus pavadinta ketvirtąja Visata. Tai laisvos valios Visata. Tai reiškia, kad joje viskas leidžiama. Laisvos valios Visatoje nėra teisimo, nėra gėrio, nėra blogio... viskas, kas yra, yra patirtis, viskas yra mokymasis. Esantiems šioje Pirminio Kūrėjo sukurtoje Visatoje nebuvo taikomos jokios taisyklės ar draudimai. Jų pasirinkimai ir sprendimai ties sritimi, kurioje jie norėjo augti ir gauti patirties, nebuvo kontroliuojami ar teisiami.
Kai viršsielos buvo nukeltos į Visatas, kurios buvo joms įdomiausios, daugelis jų suprato, kad yra tose pačiose vietose ir tose pačiose visatose. Jos nusprendė kartu dirbti ir kartu mokytis. Taip jūsų visatoje buvo suformuota daugelis planetų ir žvaigždžių sistemų. Su Pirminio Kūrėjo pagalba ir palaiminimu buvo suformuota daug planetų. Šiose planetose buvo sukurta daugybė gyvybės formų.
Kai viršsielos išmoko kurti, prasidėjo keletas dalykų. Viršsielos pradėjo veikti, galvoti ir egzistuoti daugiau kaip individualios energijos, daugiau grupinėje energijoje nei grupinė energija. Šių viršsielų dalys, individualios dvasios, pradėjo apie save labai aukštai galvoti... ne kaip apie Pirminio Kūrėjo dalis, bet kaip apie aukštesnes nei Pirminis Kūrėjas. Kai kurios tapo pernelyg išdidžios dėl sugebėjimo kurti ir leido sau prarasti supratimą, kad visa galia ateina iš jungties su Pirminiu Kūrėju. Jos pradėjo atsiskirti nuo viršsielų ir tapo individualiomis būtybėmis. Jos pradėjo tolti nuo ryšio su Pirminiu Kūrėju.
Kai kurios sąmoningai nusprendė, kad jos galėtų daugiau išmokti vienos, be ryšio su kitomis viršsielomis. Tokios tapo individualiomis dvasiomis ir pajuto, kad, kai prarado ryšį su Pirminiu Kūrėju pradėjo keistis. Jos nebeturėjo gebėjimo kurti gyvybę, kaip turėjo anksčiau. Jie pradėjo pamiršti gebėjimus, kuriuos kažkada turėjo ir nusileido į planetas, kurias kūrė ar padėjo kurti. Daugelis jų apsigyveno kai kuriose gyvybės formose, kurias padėjo kurti šiose planetose.
Kadangi gyvybės formos buvo sukurtos daugelyje skirtingų planetų, didžioji viršsielų dalis pradėjo eksperimentuoti su fizine gyvybės forma. Tai reikalavo energijos atskyrimo į daug atskirų dvasinių energijų, duoti kiekvienai jų galimybę patirti fizines realybes. Su laiku jos pradėjo save suvokti daugiau kaip „fizinį“ asmenį, ne dvasinį. Visa tai buvo leistina ir skatinama, nes visa tai buvo augimas ir patirtis. Kitos viršsielos išliko arti Pirminio Kūrėjo ir tęsė nuostabių planetų ir labai aukštų vibracijų gyvybės formų kūrimą. Taip su laiku buvo sukurta didžiulė planetų ir daugybės tipų gyvybės formų įvairovė. Didžioji viršsielų dalis, kažkuriuo savęs tobulinimo metu, pasirinko eksperimentuoti ir mokytis iš fizinio gyvenimo ir visko, ko galima išmokti fizinio gyvenimo metu.
Kai Visatoje buvo sukurta daug planetų ir galaktikų, Pirminis Kūrėjas stebėjo kūriniją ir viršsielų vystymąsi. Buvo įrodyta, kad daug patirties ir augimo greitai atsirado per fizinę patirtį. Turint šias žinias, buvo nuspręsta pradėti ypatingą projektą. Kuriant šį projektą iš visų visatos vietų buvo sukviesta viršsielų grupė. Jei buvo įvykęs atsiskyrimas į individualias dvasines dalis, bet liko ryšys su Pirminiu Kūrėju, padėti projektui buvo pakviesta kiekviena šių viršsielų atstovė. Toms viršsieloms, kurios dar buvo neatsiskyrusios, ir buvo atrinktos padėti šiame projekte, buvo kviečiama visa viršsielos energija. Šių atrinktų energijų Pirminis Kūrėjas paprašė sukurti labai ypatingą planetą. Ši planeta turėjo būti didingo grožio ir įvairovės. Iš visos visatos kiekvienoje planetoje sukurtų gyvybės formų turėjo būti paimti DNR pavyzdžiai ir atnešti į šią planetą panašios gyvybės formos sukūrimui. Visos šios gyvybės formos turėjo egzistuoti vienoje planetoje.
Planeta turėjo vadintis Terra; nors vėliau ji tapo Žeme. Ji turėjo būti laiminga vieta, kurioje galėjo apsilankyti viršsielos, šios visatos ir kitų visatų dvasios. Ji turėjo būti kažkuo panašiu į tai, ką jūs vadinate biblioteka. Gyvoji Biblioteka. Dvasia galėjo aplankyti planetą, stebėti gyvybės formas, pasirinkti patirtį ir įžengti į fizinę formą. Patirtis galėjo tęstis tiek ilgai ar trumpai, kiek norėjosi. Kada gyvybės forma buvo ištirta, galima buvo pasirinkti kitą. Taip jūs galėjote patirti, kas yra būti varle, kate, drambliu arba medžiu, ir pamatyti kokia kiekvienam yra realybė. Bet kuriuo metu buvo galima išeiti, ir grįžti bet kuriuo metu
Žmogaus formos buvo sukurtos kaip planetos globėjų. Jomis dvasioms taip pat buvo galima naudotis, leidžiant trumpai patyrinėti šią formą. Buvo sukurtas ypatingas ego tipas, kuris būtų atsakingas už žmogiškos formos fizinę funkciją ir gyvybės „palaikymą“. Ego turėjo būti atsakingas už rūpestį žmogiškąja forma ir rūpinimąsi planeta, kada forma nesinaudojo apsilankiusi dvasia. Dvasios apsilankymo metu ego turėjo palaikyti kūną, bet leisti dvasiai kontroliuoti kitką. Visos gyvybės formos turėjo būti taikios ir koegzistuojančios.
Viskas pasisuko kiek kita linkme. Daug viršsielų ir svečių labai pamėgo fizinį gyvenimą šioje planetoje, esamą plačią fizinių formų įvairovę patirčiai ir skirtingose planetos vietose esamas fizines vietoves bei aplinkas. Jos pradėjo pamiršti, kad gali pasirinkti nepalikti arba palikti fizines formas. Daugelis pasilikinėjo šiose formose, ypač žmogaus formose, kurios buvo labai pamėgtos. Daugelis pradėjo pamiršti savo ryšį su Dieviškąja Jėga ir pradėjo save laikyti Žemiečiais.
Buvo ir kitų neplanuotų sumetimų. Dėl plačios gyvybės formų ir kūrinijos, kuri atsirado šioje planetoje, įvairovės, buvo didelis skaičius laisvai gaunamos kūrybinės energijos, arba visatos gyvybinės jėgos. Todėl ji tapo labai populiaria daugelio „svečių“ vieta ateiti bei dirbti ir vystyti tam tikrus kūrybinius sugebėjimus. Daug pradinių gyvybės formų buvo perdarytos ir ryškiai pakeistos, ne tik fiziškai. Energijos, kurios buvo joms pradžioje duotos tam, kad leisti taikiai koegzistuoti, buvo taip pat eksperimentuojančių lankytojų pakeistos.
Tik sukurta Terra buvo devintos dimensijos (devynmatė), aukštesnių nei daugelio šios visatos planetų vibracijų. Tai buvo dėl pradinės intencijos išlaikyti šią planetą tyru mokymosi centru, dalinantis ja su visais. Visos fizinės formos buvo sukurtos gyventi amžinai, nereikėjo jokio gyvenimo ciklo, dėl jų pradinės priežasties. Kai gyvybės formose atsirado pasikeitimai, tokie, kaip dvasiniai prisirišimai prie formų, ir po to sekantis noro palikti šią planetą trūkumas, planetos vibracijos buvo pažemintos. Planetos planas buvo pakeistas pagal poreikius. Tai reiškė, kad buvo padarytas sprendimas leisti šiai planetai būti fizinio gyvenimo patirties ir gyvenimo ciklo patirties vieta. Vardas Terra buvo pakeistas į Žemė, o vibracijos buvo pažemintos iki šeštos dimensijos (šešiamatė) lygio. Su laiku, kaip daugelio po to sekusių pakeitimų rezultatas, galiausiai ji buvo nuleista į trečios dimensijos lygmenį.
Pirmojo vibracijų žeminimo metu Žemė buvo papildyta daugeliu pakeitimų. Didesnei patirčiai buvo pridėtas gyvenimo ciklas ir reinkarnacijos ciklas. Buvo jaučiama, kad per reinkarnacijos ciklą,  kuris buvo naudojamas kitose visatos planetose, pasireikš didesnis augimas. Buvo jaučiama, kad per šį ciklą atsiras didžiausia galutinio susijungimo su Dieviškąja Jėga tikimybė, o tai taip pat duotų didesnes galimybes kitiems prisijungti prie Žemės suteikiamos patirties. Miegas, išgyvenimui reikalingas maisto priėmimas, vyriškos ir moteriškos lyties sukūrimas, dauginimasis per seksualinę sueitį, vaiko gimimas ir mirties patirtis buvo kaip priedai.
Tiems, kurie anksčiau nesivystė tuo keliu, taip pat buvo pridėtas aukštesnio asmens kūrimas, dvasinių vedlių priedas ir naudojimasis multidimensija. Tie, kurie anksčiau patyrė fizinį gyvenimą kitose planetose jau pradėjo darbuotis ties aukštesniaisiais savo asmenimis, dvasiniais vedliais ir multidimensija. Buvo daug tokių, kurie dar nepradėjo šio lygmens patirties, jiems ir buvo padaryti šie pakeitimai.
Po šių pakeitimų, didelis kitų planetų būtybių skaičius pradėjo ateiti į Žemę. Dauguma atėjo tirti ir ištirti kūrybos galimybes, arba mokytis apie Žemiečių vystymąsi. Kai kurie atėjo gauti galimybę įtakoti ir paveikti naujos Žemės planetos vystymosi eigą. Tai tęsėsi visą Žemės istoriją. Šių išorinių energijų, genetinių struktūrų ir pokyčių, kuriuos atnešė papildomos įtakos, plačios planetinės mokymų įvairovės, kurios tuomet paveikė Žemę ir gyvius, kurie ant jos gyveno, prijungimas daug ką pakeitė. Pradinius planus buvo leista pakeisti, o planeta buvo stebima, kad pamatyti, kokia atsiras raida leidžiant laisvą visų įsitraukusių į tyrinėjimą.     Paimta iš http://www.lightconnection.org
Vertė Laura Čelo

2011 m. balandžio 11 d., pirmadienis

Sąmoningumas: Sielos Simptomas


Kaip Ji Sąveikauja Su, Bet Yra Atskira Nuo Kūno
Pagal Stephen Knapp
(Ištrauka iš " Paslaptingi Vediniai mokslai")
Labai dažnai mokslininkai trokšta padaryti kažką, kas nustatytų ar įrodytų jų propoguojamą filosofiją. Vietoj to, kad grįstų savo filosofiją tik faktais, jie bando grįsti savo požiūrį, arba interpretuoti savo eksperimentus tuo, ko jie trokšta. Tokiu būdu jie gali skleisti mintį, kad gyvenimas kyla iš chemikalų, nes jei tai tiesa, tuomet yra tiek daug, ką mokslininkai gali padaryti. Mokslo pagalba, mes galėtume sukurti geresnę žmogaus mašiną, geresnes smegenis, o gal net nemirtingumą. Bet jei tai nėra tiesa, tuomet mokslas negali atkurti gyvybės, arba sukurti mašinos tokios pat kaip žmogus, ir nenugalės mirties. Todėl mokslas nenori matyti to. Vietoj to jie gali rinktis idėją ir sekti ją tiek, kiek tai leis mokesčių mokėtojų sunkiai uždirbti pinigai, kurie investuojami į daugelį nenaudingų ir nereikalingų dalykų.
Vienas garsus fizikas pareiškė, kad jei toks dalykas kaip sąmoningas aš, nemateriali dalelė, kuri turi sąmonę, kuri nesusideda iš jokių cheminių medžiagų, iš tiesų yra, tuomet mokslininkai tiesiog gali išeiti į pensiją ir tapti girtais sunkvežimių vairuotojais. Tai šališkumo moksle pavyzdys ir motyvacija už nemechaninės idėjos atmetimo bei užsispyręs mechaninio ir fizinio gyvenimo aiškinimo laikymasis. Tik tokiu būdu jie gali tapti Dievais, su savo viltimis sukurti gyvybę ir daryti tiek daug nuostabių dalykų, ir neigti bet kokį poreikį pažinti Aukščiausiąjį Asmenį.
Šiandien mokslininkai vargiai kalba apie protą. Jie kalba tik apie smegenis. Smegenyse yra daugiau nei milijardas neuronų ir kiekviena iš šių mažų smegenų ląstelių išskiria elektrinius impulsus, kurie neša tam tikras signalų rūšis. Taigi, mokslininkai bando perprasti žemėlapį, kuris išskirsto kuri smegenų dalis kontroliuoja kognityvias funkcijas kaip mąstymas, atmintis, motorinė veikla, sensoriniai įspaudai ir kt. Po to jie tikisi dirbtinai stimuliuoti specifinių neuronų ląstelių veiklą su chemikalais ar elektrošoku tam, kad padaryti tuos neuronus, kurie veikia asmens nerimo ar depresijos jausmą, ar panašius nenorimus jausmus, neveikiančiais. Taip grįstas Vakarų supratimas, kad protas yra Aš ir neatsiejamas nuo smegenų, o jų dalis.
Šių modernių proto tyrimų pagrindas buvo padėtas Britų biologo T. H. Huxley daugiau nei prieš šimtą metų. Jis sake, kad visos sąmonės būklės yra sukeliamos smegenų molekulinių pokyčių. Kitais žodžiais tariant mūsų nuotaikos pasikeitimus, ar tai, kaip mes jaučiamės išgyvendami gerus ar blogus įvykius gyvenime. Šios teorijos pagrindu, protas yra tik teisingai veikiančių smegenų šalutinis produktas ir gali būti kontroliuojamas paprasčiausiai įvairiais būdais pritaikant smegenis.
Tačiau yra tokių, kurie su tuo nesutinka. Australų neurofiziologas ir Nobelio premijos laureatas, Seras John Eccles, mano, kad protas arba sąmonė yra atskirai nuo smegenų. Eksperimentų su didžiųjų smegenų žieve, kuri kontroliuoja mūsų kūno judesius siunčiant į įvairius raumenis tinkamus signalus, metu jis pažymėjo, kad prieš atliekant bet kurį savanorišką veiksmą, pradeda veikti daugiau nei 50 milijonų papildomų motorinės sritis (PMS) neuronų. Taigi, PMS veikia anksčiau nei smegenų žievė siunčia į raumenis reikalingus signalus, reikalingus atlikti norimam veiksmui. Eccles daro išvadą, kad sąmoninga valia, atskirai nuo smegenų, turi būti pirmiau nei prasideda neurologinės grandinės įvykiai. Todėl protas kontroliuoja reikalus, o ne materija (smegenys) kontroliuoja protą. Tokiu būdu mes galime suprasti, kaip mokslo filosofas Seras Karlas Popper rašo, kad protas ir smegenys egzistuoja kaip atskiros realybės. Smegenys yra funkcionuojantis materialus kūno organas, o protas arba sąmonė yra nematerialus gyvosios būtybės simptomas arba siela, kuri motyvuoja kūną. Taigi, kaip aiškinama Vedinėje literatūroje, kartu jie veikia kaip sėdintis mašinoje vairuotojas.
PROBLEMOS SU MOKSLINĖMIS TEORIJOMIS APIE SĄMONĘ
Dabartinė idėja, kad protas yra smegenų dalis, palaikoma ne tik daugelio biologų, neurologų ir kt., bet taip pat daugelio kitų mokslo atšakų įskaitant fiziką, kompiuterių mokslą ir fiziologiją. Tačiau mes taip pat galėtume nurodyti daugelį problemų kylančių su tokiu mąstymu. Sakykime, kad protinga priimti ir alternatyvų požiūrį, bet Vedinis supratimas yra nuoseklesnis ir neturi tiek daug problemų kiek turi kitas požiūris.
Pavyzdžiui, ar asmuo išgyvena tokį pat potyrį matydamas saulėlydį kaip ir mašina užprogramuota sakyti „Aš matau raudoną šviesą“, kada ji registruoja saulės užimamą poziciją? Kitais žodžiais tariant, tai tik šviesios bangų atpažinimas ir yra sąmoningumas? Jei protas veikia paprastu mechaniniu būdu, kaip linksta pateikti mokslas, tuomet sąmoningumas yra tik pačio saulėlydžio fakto registravimas. Tai būtų visiškai tas pat kaip mechaninis tam tikro stimulo refleksas. Esmė yra ta, kad mes galime sakyti, jog garso grotuvas girdi muziką, bet ar jis ją girdi ir ja mėgaujasi? Ar jo oda nubėga šiurpuliukas arba klausantis muzikos kyla įkvėpimas?
Mėgavimosi kažkuo patirtis negali būti matuojama arba suskirstoma į paprastas matematines lygtis. Todėl, eliminavimo ar redukcijos filosofijoje, kuria naudojasi mokslas, tikima, kad jei kažkas negali būti redukuotas į matuojamas ir paprastas lygtis, tuomet tai nėra tikra ir nėra apie ką diskutuoti. Su tokiu požiūriu, redukciniai mokslininkai gali išmesti tokį žodį kaip „sąmoningumas“, nes jis neturi jokios reikšmės arba realybės. Ji netelpa į jokią lygtį. Galima išskirstyti smegenų ląstelių judėjimą į matematinę formulę, bet ne sąmoningumą. O kadangi žodis „protas“ taip pat netelpa į jokią lygtį, mes galime jį išmesti taip pat. O taip pat supratimas apie sielą buvo seniai užmestas. Juk galų gale viskas matoma kaip mechaninio smegenų darbo tęstinumas. Taigi, idėja yra, kad turėtume naudoti tik žodyną susijusį su fizika, pripažintą ir įvertiną formulėmis.
Turint omeny šiuos, mašinos reagavimo į raudoną saulėlydį arba girdintį muziką garso grotuvą, pavyzdžius, mes žinome, kad už bet kurios mašinos galimybės duoti reakciją į stimulą yra kažkas sąmoningas. Mašinos reakcijos yra panašios į mūsų jausmų siunčiamas elektrines žinutes į smegenis. Mašina negali apibūdinti, ką ji išgyvena klausydamasi Bethoveno simfoniją ir negali atpažinti vieno muzikos kūrinio nuo kito. Mašina neturi emocijų, tai kaip gi ji gali apibūdinti išgyvenimą? Todėl mokslininkai, kurie tik bando parodyti, kad mūsų atsakas yra mechaninė reakcija į sensorinę stimuliaciją, tik bando neigti sąmoningumo idėją arba sielos egzistavimą. Tačiau, jei yra sąmoninga dalelė, tuomet jie negali padaryti kažko kito sąmoningo arba sukurti gyvybės, arba Dr. Frankenšteino, be prieš tai sąmoningos dalelės arba sielos sukūrimo, ko jie negali.
Iš Vedinės literatūros mes sužinome, kad yra sąmoningas Aš, kuris yra atskirai nuo mašinos, arba kūno. Akivaizdu, kad mes esame sąmoningi kiekviename impulse, su kuriuo susiduria mūsų kūno/mašinos jausmai. Tame yra tobulas interaktyvumas. Taigi, mokslas klaus, kaip asmenybė gali sąveikauti taip gerai su mašina, jei ji nėra mašinos dalis. Ir kodėl sąmoningumas keičiasi, jei paveikiamos smegenys? Jei asmenybė yra atskira, tuomet sąmoningumas neturėtų būti paveiktas. Tai mokslo argumentai, o Vedų literatūra siūlo keletą įdomių atsakymų. Jei į  šiuos argumentus bus atsakyta, tuomet, kodėl ne palaikius alternatyvaus požiūrio, kaip aprašoma Vedinėje literatūroje?
Mintį, kad sąmoningumas yra pakeičiamas, jei padaromi pakeitimai kūne, arba mašinoje, galima suprasti aiškiau, jei naudosime asmens vairuojančio mašiną pavyzdį. Suprantama, vairuotojas yra atskirai nuo mašinos, tačiau jei vairuotojas įlipa į mašiną ir kita mašina atsitrenkia į jo mašiną, jis automatiškai pasako „Tu atsitrenkei į mane“. Juk ne į vairuotoją buvo atsitrenkta, bet vairuotojas identifikuoja save su mašina, lyg būtų jos dalis. Taigi, vairuotojas yra paveiktas mašinos pokyčių. Panašiai, kada asmuo priklauso nuo kūno ir stipriai save su juo identifikuoja, jis galvos, kad jis yra kūnas ir bus susirūpinęs, jei su juo kyla kažkokia problema, nors faktiškai yra atskirai nuo jo.
Kitas pavyzdys yra, kad buvo daromi atsargiai kontroliuojami ir dokumentuojami eksperimentai su epilepsija sergančiais pacientais. Šiuose eksperimentuose tam, kad smegenys atsakytų tam tikru būdu, pacientams tam tikrose smegenų dalyse buvo taikomas elektrošokas. Šio eksperimento atradimai parodė, kad beveik kiekvienu atveju pacientas reagavo į tam tikra stimulą sakydamas, kad tai ne jis darė, o kūną vertė tam tikru būdu reaguoti daktaras, kontroliuojantis elektros impulsus. Todėl, proto inklinacijos buvo skirtingos arba atskiros nuo kūno reakcijos. Taigi, paprasčiausiai taikant elektrošoką skirtingoms smegenų dalims tam, kad išgauti tam tikras reakcijas, negausime adekvataus paaiškinimo, kas yra protas.
Kalbant apie protą, mes taip pat turime atkreipti dėmesį į valią. Jei viskas, ką darė pacientai, tai atsakė į stimulą, tuomet, pagal mechaninę teoriją, tai viskas, ko būtų tikimasi iš sąmonės. Bet pacientai protestavo, kad jie ne tie, kurie savanoriškai reagavo. Tai buvo daroma prieš jų valią. Jei nėra tokio dalyko, kaip atskira asmenybė su individualia valia, protesto nebūtų, kaip robotų, užprogramuotų veikti tam tikru būdu. Taigi, šie eksperimentai, kurie parodė, kad protas turi identitetą ir atskirą nuo smegenų valią, išgąsdino neurologų ratą. O to priežastis yra seno ginčo apie kažką atskiro tarp proto ir smegenų, kaip ne vieno vieneto, iškilimas.
Kitas pavyzdys yra priešmirtinės būsenos išgyvenimas. Tokiose vietose kaip University of Virginia buvo geriausi mokslininkai, kurie naudojo griežčiausius dokumentacijos standartus ir tyrė šį fenomeną. Jie, šimtuose testinių atvejų su pacientais, kurie, pagal visus žinomus fizikos dėsnius, techniškai buvo be sąmonės arba komoje dėl širdies priepuolio arba avarijos, sugebėjo pademonstruoti įtikinamus atradimus. Atgavę sąmonę pacientai detalizuodami pasakojo, kokios jiems buvo atliktos gaivinimo procedūros. Jie pasakojo, kad sklandė virš savo kūno, kambario viršuje, ir žiūrėdami žemyn, stebėjo daktarų atliekamas medicinines procedūras. Vėliau atlikti tyrimai atmetė tikimybę, kad pacientai tik sapnavo. Tai rodo, kad tarp smegenų ir proto yra skirtumas, o protas arba sąmonė tebėra net jei smegenys yra pažeistos arba iš vis sunkiai funkcionuoja, kaip būna komatozinėse būsenose.
VEDINIAI SIELOS BUVIMO PRIPAŽINIMAI
Priešmirtiniuose išgyvenimuose mes randame aprašymus, kas atsitinka asmeniui, kada jie atgaivinami, bet kas, jei jie negrįžta į kūną? Kas jei pacientas neatgaivinamas? Jei jie būtų mirę, kur jie eitų? Ar mirtis paprasčiausiai viską užbaigia? Kai kas nors miršta, giminės gali verkti ir šaukti: „O, jis išėjo, jis mus paliko.“ Bet, kas išėjo? Jis guli ten, ar tik kūnas? Taigi, jei jis išėjo, tuomet kuri jo nematoma dalis išėjo? Taigi, kas tai?
Kaip jau kalbėjome paskutiniuose puslapiuose, visi filosofai ir mokslininkai abejoja tuo ir nepriėjo jokios galutinės išvados. Tačiau Vedinė literatūra duoda detalizuotą asmenybės apibūdinimą. Čandogja Upanišad (6.10.3) prasideda aiškinimu, kad visko, kas egzistuoja, subtilioji esmė yra asmuo. Tai tiesa ir tai tu kuri.
Čandogja Upanišad Dvyliktoji ir Tryliktoji Khandos duoda tolimesnius pavyzdžius, kuriuose ji sako, kad aukštas medis turi esmę, asmenį, kuri prigimtiniai yra mažoje sėkloje, iš kurios išaugo. Vis dėlto, pralaužę sėklą atrasite, kad ten nėra tokios potencijos, kuri išaugintų ją į didžiulį augalą. Bet jėga yra. Taip pat kaip paimti druską ir išmaišyti ją vandenyje, tai padaryti ją nematomą; tačiau ragaudami vandenį mes žinome, kad druska ten yra. Taip pat materialiame kūne asmuo egzistuoja, nors tiesiogiai mes jo nepastebime. Bhagavad-gita (13.34) aiškina: “O Bharatos sūnau, kaip saulė viena apšviečia visą visatą, taip gyvoji esybė, ta, kuri yra kūne, apšviečia visą kūną savo sąmoningumu.“ Todėl, taip kaip mes negalime pastebėti vandenyje ištirpusios druskos išskyrus tuomet, kai jį ragaujame, taip pat negalime matyti kūne sielos, išskyrus tada, kai atpažįstame jos simptomus, kas yra sąmoningumas.
Sąmoningumą galime atpažinti labai paprastai, atlikdami mažą eksperimentą. Įgnybkite dalį jūsų kūno, ir jūs pajusite skausmą. Tai yra sąmoningumo ženklas, ne tik žmonėse, bet ir katėse, šunyse ar kituose gyvūnuose. Bet kurioje gyvybės rūšyje yra du kūno tipai: gyvasis kūnas ir kūnas, kuris yra miręs ir genda. Gyvasis kūnas yra persismelkiantis ir apšviečiantis asmens sąmoningumą. Mundaka Upanišad (3.1.9) sako: „Siela yra atomo dydžio ir gali būti pastebėta tik tobulos inteligencijos. Ši atominė siela sklando penkių tipų ore (prana, apana, vjana, samana ir udana) ir yra įsikūrusi širdyje. Ji skleidžia savo įtaką visam kūnui visose gyvosiose esybėse. Kada siela tampa tyra nuo penkių materialaus oro rūšių taršos, pasirodo jos dvasinė įtaka.“
Taigi, asmenybė yra motyvacijos faktorius kūne ir kaip ji išeina, kūnas sulūžta ir po truputį suirsta. Todėl Brihadaranjaka Upanišad (2.4.3-5) pabrėžia, kad visi, kas yra mums brangūs- mūsų žmonos, vyrai, sūnūs, dukros, mokytojai, sargai ir kt., brangūs yra tik dėl asmenybės esančios kūne. Ji yra iš tiesų mums brangi.  Kai asmuo palieka kūną, kūnas tampa mums nepatrauklus, nes greitai atšąla, sustingsta ir pradeda irti. Todėl, ne kūnas mūsų tikrasis identitetas, o asmuo esantis jame.


Vertė Laura Čelo